A A A

Jak ubezpieczyć mieszkanie?

 

Wybierając dla siebie ubezpieczenie zastanów się : co dla Ciebie jest szczególnie ważne w ochronie finansowej i jakiej sytuacji obawiasz się najbardziej. Towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią naprawdę dobrze dobrać rozwiązania do Twoich potrzeb – pod warunkiem że jasno i konkretnie wyjaśnisz agentowi swoje oczekiwania. Bardzo ważnym elementem zawarcia ubezpieczenia jest czytanie tzw. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – czyli zbioru przepisów prawnych na podstawie których przygotowywane są dla Ciebie polisy. Zwróć uwagę na trzy elementy:

1. Odpowiedzialność towarzystwa (zdarzenia, za które odpowiada ubezpieczycie) za które firma będzie wypłacać odszkodowanie. Zazwyczaj polisy są proponowane w dwóch zakresach : podstawowym i rozszerzonym. Wybierając pełniejszy zakres masz zapewnioną szerszy wachlarz usług i ochrony.

2.Wyłączenia odpowiedzialności – wymienione sytuacje oraz zdarzenia za które ubezpieczycie nie będzie wypłacał odszkodowania. Ważna sprawa: jeśli Twój zawód lub codziennie wykonywane czynności są związane z którymś z nich – powiadom o tym agenta: na specjalne życzenie można je włączyć w zakres ochrony. (np. prowadzenie działalności gospodarczej w ubezpieczonym mieszkaniu).

3. Franszyzy:

a)integralną – wyrażona kwotowo lub procentowo kwota do której towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli w ubezpieczeniu domu wprowadzono franszyzę redukcyjną np. w wysokości 100 zł to do tej sumy ubezpieczycie nie wypłaci odszkodowania. Jeśli jednak szkoda zostanie wyceniona na 160 zł klient otrzyma wówczas 100% odszkodowania czyli 160 zł a nie 60 zł jak jest to często mylnie interpretowane. Na franszyzy integralne warto zwrócić szczególna uwagę w ubezpieczeniach firm gdzie zbyt wysoko ustanowione ograniczają funkcjonowanie mechanizmu ubezpieczenia.

b)redukcyjną – wyrażono kwotowo lub procentowo kwota o którą ubezpieczycie obniża odszkodowanie. Dzięki starannej lekturze Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i konkretnej rozmowie z agentem można uniknąć wielu niemiłych sytuacji i rozczarowań.

Przy ubezpieczaniu mieszkania warto oszacować wartość przeprowadzonych remontów nieruchomości ( ich wartość będzie ubezpieczona jako tzw. stałe elementy) jak i samego mieszkania, aby unikanąć niedoubezpieczenia. Ubezpieczyciel przyjmuje inne wartości dla ognia i innych zdarzeń losowych a inne od kradzieży.

Jeśli klient przeprowadził remont, a posiada już wykupioną polisę to powinien jak najszybciej zgłosić to ubezpieczycielowi tak aby ewentualna szkoda była liczona od podwyższonej wartości nieruchomości, a nie od tej bazowej na polisie. Działanie takie nazywa się "doubezpieczeniem" i najczęściej ma formę aneksu do istniejącej polisy.

Ważną kwestią w ubezpieczeniu mieszkania jest również odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. W przypadku wykupienia tej opcji ubezpieczyciel pokrywa szkody, które nieświadomie wyrządzimy osobom trzecim na ich mieniu. Jeśli szkoda, która miała miejsce w naszym mieszkaniu dotknie bezpośrednio naszego sąsiada wówczas ubezpieczyciel wypłaci dwa odszkodowania - nam za zniszczone mienie jak i sąsiadowi. (zakładając że dojdzie do sytuacji, w której towarzystwo będzie ponosić odpowiedzialność).

Ubezpieczając mieszkanie od kradzieży warto zwrócić uwagę na zabezpieczenia jakie posiada nasza nieruchomość. Drzwi antywłamaniowe, zamki atestowane i alarmy będą czynnikami, które zapewniają zniżki przy wykupie polisy. Jeśli klient przechowuje mienie w piwnicy, garażu, na balkonie lub loggi - należy sprawdzić czy ubezpieczyciel obejmie je ochroną. Niektóre firmy nie odpowiadają za pozostawione tam mienie. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku tzw obiektów małej architektury które znajdują się na posesji domów (altany, pracownie i miejsca przeznaczone do rekreacji).

Ubezpieczając nieruchomości jej wyposażenie zawsze wybierajmy do kalkulacji tzw. wartość odtworzeniową. Pozwoli to na wypłatę odszkodowania najbardziej zbliżonego do poniesionych szkód. Aby umożliwić wypłatę odszkodowania zawsze zachowuj faktury i dokumenty dotyczące zakupionego sprzętu RTV i AGD oraz dokumenty dotyczące przeprowadzonych remontów.

Niezależnie od tego jaką nieruchomość chcesz ubezpieczyć zapamiętaj: dobre ubezpieczenie to te które chroni Cię w najszerszym zakresie. Wybierając najtańsze polisy ryzykujesz odmową wypłaty odszkodowania i pokryciem szkód z własnej kieszeni.

   Tel: +48 604 978 704 e-mail: office@ubezpieczenia-wroclaw.net